Holdet er for øvede piger og drenge, som går på breddeholdet, men som søger ekstra udfordring og konkurrenceelementet i gymnastikken. Udover  to ugentlige træninger, er der også en træning om måneden på Digtervejen, hvor der er springgrav og trampoliner i gulvet

Motivation er vigtigere end gymnastisk kunnen, for at gå på holdet. Vi forventer dog, at du har arbejdet med flik-flak, kraftspring og salto på banen – overslag, salto og skruer i trampolinen.

Vi skal i løbet af året udover at lave opvisningsprogram med opvisningsholdet og lave konkurrenceserie, øve momenter, smidighed og styrke. Vi skal træne springteknik og færdige spring. Nogle kommer til at lege med dobbeltrotationer. Vi skal lave samarbejdsøvelser for at styrke sammenholdet. Vi skal selvfølgelig være seriøse, men vi skal også have det sjovt. bl.a. med en weekendovernatning i starten af året.

Til oktober skal den enkelte gymnast have taget stilling til, om de vil med til konkurrence eller være opvisningsgymnast.

For begge hold gælder det, at vi vil starte en forældregruppe, der støtter op om forskellige tiltag i løbet af året. Vi regner med at deltage i gymnastikstævnet ”Festival del Sole” – Riccione, Italien i 2020. Forarbejdet til denne tur starter allerede i år.

For konkurrenceholdet gælder det, at der skal påregnes ekstraudgifter til dragt, konkurrencelicens og deltagergebyr (ca. 1.100 kr.)

For opvisningholdet skal der deslige påregnes dragtudgifter.

Instruktører på holdet er: Kim, Connie, Chrisser og Anders

Venlig hilsen

Kim

Instruktør

Kim Cordes Johansen